Lighten Dementia

In 2040 zullen er door de vergrijzing meer dan 500.000 dementerende Nederlanders zijn. Dementerenden verliezen hun herinneringen en de laatste herinneringen die vaak overblijven liggen in hun jeugd, tussen de 10 en 20 jaar oud.

Dementerenden hebben intensieve zorg nodig, dag en nacht. Wanneer je dement wordt, verlies je gevoel voor tijd en hierdoor wordt je ritme volledig verstoord. Bijna alle dementeren hebben dan ook last van slaapproblemen. Door het blootstellen aan daglicht gedurende de dag zal de dementerende het slaaphormoon melatonine aanmaken. Een gedimd lichtje gedurende de nacht kalmeert de dementerende wanneer er ’s nachts paniek ontstaat omdat de omgeving niet wordt herkend. De dementerende zal hierdoor beter slapen en ’s nachts minder zorg nodig hebben.

Deze lamp is ontworpen aan de hand van de herinneringen van iemand die in 2040 zou kunnen gaan dementeren. Doormiddel van het gebruik van dag- en gedimd licht helpt de lamp met het ontwikkelen van een ritme wanneer er geen tijdsbesef meer is.

In 2040 there will be, because of the aging population, over 500.000 people with dementia in the Netherlands. People with dementia lose their memories and the last memories that remain, often take place in their youth, between 10 and 20 years old.

People with dementia need intensive care, day and night. When you suffer from dementia, you lose your sense of time and therefore your daily rhythm will be completely disrupted. This is why almost all people with dementia have trouble sleeping. By exposing the patient to daylight during the day, the sleep hormone melatonin will be created. A dim light during the night calms the patient when they panic because they don’t recognize the surroundings when it’s dark. The patient will sleep better and needs less care during the night.

This lamp has been designed by the memories of someone who could suffer from dementia in 2040. By the use of daylight and dim light, the lamp helps to develop a daily rhythm when there is no sense of time anymore.